Logika a intuicja – rozum a dusza

Dlaczego człowiek rozumie język rozumu, a nie zna języka duszy?

Ze względu na panującą erę patriarchatu, w której ludzie posługiwali się głównie językiem rozumu, a nie przywiązywali wagi do języka duszy, zdolność komunikowania się za jego pomocą została utracona. Pomimo tego, że każdego dnia kobieta, jak i mężczyzna podświadomie nim rozmawiają, nie słyszą go, ponieważ mózg jest ukierunkowany na pracę ze światem materialnym i komunikaty werbalne (za te zadania odpowiedzialna jest lewa półkula).

logika a intuicja

 

dwie półkuleDwie półkule

Mózg zbudowany jest z dwóch półkul, pracujących oddzielnie, ale połączonych spoidłem wielkim (ciało modzelowate), przez które odbywa się przepływ impulsów nerwowych między nimi, dzięki czemu mózg uzyskane informacje integruje w całość. Pomimo transferu sygnałów i współpracy półkul, jedna z nich jest zwykle dominująca. Według niej człowiek buduje model wszechświata, swoje otoczenie zewnętrzne. Ze względu na charakterystyczny zestaw cech i funkcji, za które odpowiedzialna jest każda część mózgu, łatwo rozpoznać dominującą półkulę. Idąc tym tropem dalej, można stwierdzić, kiedy pracuje rozum, a kiedy dusza. logika czy intuicja

Co jest ważne: logika czy intuicja?

W realnym świecie trudno przeżyć tylko z jedną funkcjonującą półkulą. Obie uczestniczą w procesach psychicznych, chemicznych, a mózg scalając w całość odbierane bodźce, przyspiesza procesy poznawcze i usprawnia funkcjonowanie człowieka w każdym aspekcie życia. Pomimo że półkule pracują rozdzielnie, ich jednoczesne działanie gwarantuje bogactwo doświadczeń. Wnoszą one swoje plusy i minusy w przeżywanie, pracę zawodową, badawczą, rozwojową, twórczą i codzienną egzystencję. Preferowanie jednej z nich tylko zuboża i ogranicza człowieka. Ludzie myślący wyłącznie analitycznie, logicznie, wykorzystujący schematy i cyfry, nie mają fantazji, brak im polotu i kreatywności. Wytwór ich umysłu jest precyzyjny, klarowny, surowy i nudny. Z kolei ci, którzy bujają w obłokach z głową pełną oryginalnych, nowatorskich pomysłów, nie potrafią ich wyrazić, nadać im struktury, formy, a tym samym zrealizować. Ich wizja jest bajecznie piękna, genialna, ale pozostaje tylko wizją. Rozwijanie obu półkul należy prowadzić świadomie i uważnie. Zdarzają się ludzie, u których obie półkule są naturalnie zrównoważone – rozwinięte w typ samym stopniu. Wykazują się wieloma wszechstronnymi talentami – zarówno uzdolnieniami matematycznymi, jak i artystycznymi. Osoby takie często mają poczucie, że w ich głowie żyją dwie osoby jednocześnie, z których każda chce być najważniejsza i najlepsza. Pomimo swojej wyjątkowości, rzadko odnoszą spektakularne sukcesy, ponieważ muszą radzić sobie z problemem upływającego czasu i zmusić siebie do przypisania priorytetów swoim celom. Nie jest to jednak takie proste, gdyż wszystko w równym stopniu ich interesuje, wszystkiemu chcą się poświęcić, wszystko zrobić, co nie jest to możliwe do zrealizowania w ciągu jednego ziemskiego życia. Harmonia następuje wtedy, kiedy obie połówki dopełniają się i współpracują ze sobą dla dobra człowieka, służąc mu w osiąganiu jego celów.

 

„Najbardziej niezrozumiałe jest to, że w ogóle cokolwiek daje się zrozumieć.” Albert Einstein

 

Jakie kanały informacyjne wykorzystuje logika, a jakie intuicja?

Logika posługuje się pięcioma kanałami informacyjnymi – wzrok, słuch, smak, węch, dotyk. Intuicja wykorzystuje inne kanały – jasnowidzenie, sensoryczność, uczuciowość, skanowanie, praca z podświadomością.

Silne i słabe strony intuicji i rozumu

Untitled 5

„Logika zaprowadzi cię z punku A do punktu B. Wyobraźnia zaprowadzi cię wszędzie.” Albert Einstein