Ukryte możliwości naszej psychiki

Od początku istnienia rasy ludzkiej bezgranicznie ufamy swoim zmysłom. Rzeczywistość, którą dzięki nim odbieramy traktujemy jako niepodważalną i prawdziwą. Zdarza się jednak, że musimy zmierzyć się ze zjawiskami, których nie da się pojąć w oparciu o percepcję naszych zmysłów. Zjawisk tych nie da się wyjaśnić zdroworozsądkowo, a ich charakter zdecydowanie wykracza poza obszar naszego „newtonowskiego” pojmowania świata. Traktujemy je więc z rezerwą, często ze strachem i widzimy w nich coś nadzwyczajnego – paranormalnego.   jasnowidzenie

 

Są wśród nas jednostki, które postrzegają otaczający świat właśnie w taki nieprzeciętny sposób.Wykazują one szersze pojmowanie rzeczywistości i nieprzeciętne zdolności, które zdecydowanie odbiegają od „normy” społecznej. Takich ludzi społeczeństwo traktuje na dwa skrajne sposoby: albo z nieufnością czyniąc je przedmiotem dyskryminacji i prześladowań, lub z uwielbieniem stawiając je na równi z bóstwem. Są to jednak reakcje mocno przesadzone, bowiem poznając coraz lepiej możliwości psychiki ludzkiej okazuje się, że zdolności te nie są czymś nadzwyczajnym. Możliwości paranormalne to potencjał, który zawsze w nas istniał, ale pozostawał w obszarze nieuświadomionym i zdominowanym przez inne przymioty umysłu, które przez wieki służyły rozwojowi naszej cywilizacji. Nauka i technika nie rozwinęłyby się, gdybyśmy nie zgłębiali zagadek naszej fizycznej rzeczywistości. Nadszedł jednak czas, w którym następuje zmiana obszaru naszych zainteresowań. XXI wiek jest czasem, kiedy człowiek przestaje trzymać się kurczowo materii i świata zewnętrznego. Przyciągają go nauki duchowe i ezoteryczne, chce poznać swoją prawdziwą naturą i rozwinąć nowe talenty. Wszystko to dzieje się za sprawą wielkich przemian – transformacji epok – podczas których patriarchat ustępuje miejsce wschodzącej epoce matriarchatu. W niej naszym przewodnikiem jest dusza, która odkryje przed nami nagromadzoną przez wieki wiedzę i wprowadzi nas w świat „niewidzialnej” energii.

Świat energii i kanały informacyjne

Do tej pory rozwój był zdominowany przez energię męską – związaną z lewą półkulą mózgu, która odpowiada za kontakt ze światem zewnętrznym, analityczne myślenie i szeregowanie zdarzeń w łańcuch przyczynowo-skutkowy. To ona porządkuje, nadaje strukturę, precyzuję, szuka sensu, logiki, odczuwa upływ czasu i odpowiada za komunikację werbalną. Natomiast półkula prawa, zarządzana przez energię żeńską, łączy się ze światem wewnętrznym, intuicją i poprzez nią uzyskuje wiedzę o świecie. Charakteryzuje się myśleniem całościowym, holistycznym, bez podziałów, schematów i ram, porozumiewa się niewerbalnie za pomocą symboli, metafor i obrazów, prezentuje wyobraźnię, wizjonerstwo, spontaniczność i indywidualizm. Aby człowiek mógł się harmonijnie rozwijać, potrzeba zrównoważonej pracy mózgu polegającej na zbalansowanym współdziałaniu obu półkul. Wysoką eksploatację lewej połówki mózgu najwyższy czas zrównoważyć poprzez rozkwit przymiotów drugiej energii i korzystanie z jej kanałów pozyskiwania wiedzy. Podczas, gdy logika, posługuje się pięcioma kanałami informacyjnymi (wzrok, słuch, smak, węch, dotyk), którymi poznaje fizyczną, namacalną materię, intuicja wykorzystuje inne.

Jednym z nich jest JASNOWIDZENIE, którego narzędziem jest trzecie oko – analogicznie jak oczy są narządem zmysłu wzroku. Trzecim okiem widzimy świat energii i informacji oraz w jaki sposób informacja zarządza energią. Spośród wielu rodzajów jasnowidzenia należy wyodrębnić przede wszystkim: jasnowidzenie wewnętrzne i zewnętrze, dalekowidzenie, przewidywanie, retro-widzenie oraz widzenie rentgenowskie. Jasnowidzenie wewnętrzne polega na odbieraniu obrazów na ekranie mentalnym z zamkniętymi oczami. Jeśli oczy pozostają otwarte będzie miało miejsce jasnowidzenie zewnętrzne, podczas którego odbierane są jednocześnie informacje świata fizycznego i energetycznego. Dalekowidzenie to widzenie zdarzeń, które dzieją się w przestrzeni odległej (niewidocznej dla oka fizycznego), natomiast przewidywanie i retro-widzenie w czasie nierzeczywistym. Przewidywanie, które widzi zdarzenia przyszłe, jest darem wymagającym wysokiego duchowego rozwoju, dlatego posiadali go nieliczni, wielcy prorocy. Retro-widzenie daje wgląd w przeszłość, poprzednie inkarnacje człowieka, w tym w zdarzenia, które mają wpływ na jego obecną sytuację życiową. Widzenie rentgenowskie jest kanałem typowo diagnostycznym, który skanuje ciało i uzyskuje informacje o chorych organach, o ich fizycznych dolegliwościach, zaburzeniach energetycznych, które je wywołały oraz ich znaczeniu.

Kolejnym kanałem informacyjnym jest TELEPATIA, dzięki której zachodzi między umysłami wymiana bądź sam przekaz myśli. Jest ona jak dotąd najlepiej opanowaną i akceptowaną zdolnością – coraz częściej zdarza się nam pomyśleć o konkretnej osobie tuż przed tym jak zatelefonuje albo zostać „ściągniętym” myślami przez innych. Telepatyczny przekaz odbierany jest jako myśl albo odczucie w ciele, a jeśli telepatia jest powiązana z jasnowidzeniem jako obraz. Łączenie tym kanałem może odbywać się na prawach równorzędnych (osoby wymieniają się wzajemnie myślami) lub nadrzędnych – hierarchicznych (osoby sugestywnie przekazują, narzucają swoje myśli innym).

JASNOCZUCIE podobnie jak jasnowidzenie ma wiele form i odmian – może być związane z pożywieniem, dotykiem, czy zapachem. Wykorzystując ten kanał informacyjny można dostać informację z ciała jak zareaguje ono na konkretny pokarm, czy napój, jeszcze przed wprowadzeniem go do organizmu. Ciało może poczuć się ciężko lub lekko, osłabione bądź poprawnie odżywione. Dzięki temu kanałowi intuicja lepiej niż rozsądek układa dietę, ponieważ odczytuje indywidualne potrzeby jednostki. Te same zasady rządzą nauką o zapachach, których chemia łączy się z chemią ciała, a ich rolą w komunikacji zajmuje się olfaktyka. W ramach jasnoczucia wyróżnia się jeszcze naukę o dotyku i jego zastosowaniu w przekazie energetycznym (haptyka). Poprzez dotyk człowiek komunikuje się z drugim, dzieląc się z nim konkretnymi emocjami i wywołując w nim określony efekt w zależności od tego, której części ciała dotyka i którą dłonią. Dzięki temu, że dotyk jest narzędziem skanującym informacje o człowieku można także uzyskać z jego rzeczy osobistych (psychometria). Przykładowo biorąc w ręce czyjeś pióro można odtworzyć cały portret psychologiczny właściciela.

JASNOSŁYSZENIE jest kanałem informacyjnym wykorzystującym dźwięki, jako źródła wiedzy. Słyszane słowa automatycznie są dzielone na części i analizowane pod względem energetycznym. Poszczególne fragmenty, sylaby i samogłoski rezonują z konkretnymi częściami ciała, w konsekwencji jakość i częstotliwość dźwięku zdradza w jakiej kondycji są organy wewnętrzne. Generalnie wibracje niskie związane są z podstawą ciała (nogi), która im jest mocniejsza tym bardziej akcentuje się w niskich tonach głosu.

Osoby, które opanują powyższe kanały informacyjne, mogą rozwinąć u siebie zdolność JASNOZNANIA. Pozwala ona na wejście w informacyjny system Ziemi – pole Akaszy i daje dostęp do wiedzy absolutnej. Wymaga to jednak od człowieka osiągnięcia najwyższej formy duchowości. PODSUMOWANIE Jedyne zadanie człowieka polega na odnalezieniu tych zdolności w sobie, akceptacji ich bez strachu, rozwijaniu i praktykowaniu. Z czasem odpadnie od nich etykieta „paranormalne”, ponieważ staną się naturalną częścią ludzkiego istnienia jak zmysł wzroku czy słuchu. Nie są one niczym nowym, ale uśpionym przez wieki potencjałem, który czeka na odkrycie, rozwinięcie skrzydeł i życie.