Świat niewerbalny: kuchnia cz. 1

Kuchnia to ważne pomieszczenie, które dużo mówi o naszej duszy. Jeśli chcemy sprawdzić jak inni nas postrzegają to najlepszą diagnozę postawią nam nasi znajomi. Zaprośmy ich do siebie i spójrzmy gdzie kierują swoje pierwsze kroki.Jeśli wchodzą od razu do kuchni, to świadczy o naszym wewnętrznym cieple. Kuchnia symbolizuje naszą otwartość i chęć dawania. Przyglądnijmy się poszczególnym jej elementom, które wyrażają charakter właściciela. Jednym z ważniejszych elementów wyposażenia kuchni jest stół.

stolKwadratowy stół świadczy o patriarchalnym układzie rodziny, gdzie decydentem jest głowa rodziny, czyli ojciec. Właściciel takiego stołu zawsze dąży do perfekcji i dokładności. Jest tradycjonalistą, który niechętnie patrzy na wszelkie nowinki. Lubi, kiedy osoby w jego otoczeniu dostosowują się do ustalonego przez niego porządku. Czuje się komfortowo, kiedy jego partnerka zajmuje przy stole miejsce po jego prawej stronie, ponieważ w ten sposób ona sygnalizuje swoją podporządkowaną pozycję względem partnera. Tutaj dochodzimy do ważnej kwestii, czyli do miejsca członków rodziny przy stole. W systemie patriarchalnym ojciec zajmuje główne miejsce przy stole, a obok niego, po prawej stronie, siedzi matka. Obok matki z kolei usadawia się syn lub córka – ten potomek, który jest pretendentem do otrzymania majątku wypracowanego przez ojca. Jeśli ojciec nie ma nic (materialnego) do zaoferowania, to miejsce obok matki zwykle stoi puste. Może być też tak, że nawet matka niechętnie siada po prawej stronie swojego partnera. Dotyczy to sytuacji, w której pozycja materialna ojca jest wyjątkowo słaba. Na przeciwko ojca zasiada ten członek rodziny, który będzie (podświadomie) podważał jego pozycję i autorytet. Z lewej zaś strony siedzą ci, którzy zamiast wsparcia materialnego oczekują od ojca uczucia i wsparcia emocjonalnego. Przejdźmy do stołu okrągłego. Tutaj sprawa rozmieszczenia członków rodziny wygląda tak samo jak przy stole kwadratowym. Co natomiast można powiedzieć o jego właścicielu? Okrągły stół kupują ludzie o bardziej miękkich cechach charakteru. Są to ludzie dobroduszni, często niekonsekwentni, ceniący sobie drobne przyjemności, zwykle posiadający miłe usposobienie. Okrągły stół, nawiązując do legendy o królu Arturze, to symbol spotkania, na którym wszyscy są równi i starają się w zgodzie rozwiązywać spory. W domu z okrągłym stołem wszyscy członkowie rodziny mają prawo zabrać głos i uczestniczyć w decyzjach. W kolejnym moim tekście napiszę o innych elementach wyposażenia kuchni, które jeszcze więcej powiedzą o właścicielu.