Kontakt z własną intuicją – trening

„Intuicja jest nieświadomą inteligencją,
która prowadzi do wiedzy bez
rozumowania lub wnioskowania.”

Hans Selye

Intuicja to przyrodniczy fenomen, o którym prawie wszyscy słyszeli, ale nikt dokładnie nie wie, czym jest. Intuicja obecna w każdej chwili życia człowieka, towarzyszy mu w rutynowych czynnościach i podejmowaniu ważnych decyzji. Jest wewnętrznym głosem podszeptującym rozwiązania, które z reguły są sprzeczne ze „zdrowym rozsądkiem”. Pomimo tego spontaniczne, nieokreślone, przypadkowe myśli podsuwane przez intuicję, są trafne i bardzo korzystne dla człowieka.

Logicznie nie można wytłumaczyć, dlaczego tak się dzieje, ponieważ należy ona do świata niematerialnego, niewerbalnego, niewidzialnego, którego nie sposób poznać przy pomocy tradycyjnych metod badawczych i standardowego naukowego podejścia.

Potrzebna jest nie tylko nowa wiedza, ale przede wszystkim rozwinięcie specyficznych psychologicznych zdolności takich jak jasnowidzenie, jasnosłyszenie, jasnoczucie. Umiejętności te każdy człowiek posiada, ale zaniedbał na drodze ewolucji. Do tej pory był ukierunkowany na doskonalenie tylko pewnej części mózgu – lewej połówki odpowiedzialnej za logikę i analizę. Prawa półkula odpowiedzialna między innymi za wyobraźnię i kreatywność czeka na pełne odkrycie swojego potencjału. Jej rozwój da człowiekowi szansę na świadomy kontakt z intuicją i wykształcenie zadawania jej pytań.

Intuiticja

Oferowane warsztaty skupiają się przede wszystkim na ustanowieniu i ulepszaniu tego kontaktu. Poprzez praktyczne ćwiczenia, rozwijające nowe psychiczne zdolności, będzie można sprawdzić jak działa intuicja, jakim językiem się posługuje, poznać jej słabe i mocne strony. Omówione zostaną jej podstawowe rodzaje, specyfika ich pracy, a także funkcje obu półkul mózgowych.
Każdy sam będzie mógł się przekonać, czy ocenia rzeczywistość przez pryzmat logiki, intuicji, czy uczucia. Stosowane na treningu techniki zademonstrują ile wartościowej informacji o świecie uzyskuje się dzięki prawidłowej interpretacji języka intuicji.

W programie treningu uwzględnione są następujące zagadnienia:
1.    Fenomen intuicji – czym jest i skąd pochodzi.
2.    Kanały informacyjne intuicji.
3.    Silne i słabe strony intuicji.
4.    Intuicja a logika.
5.    Język intuicji – kody, obrazy, symbole.
6.    Analiza i interpretacja otrzymywanych informacji.
7.    Intuicja żeńska a intuicja męska.
8.    Intuicja praktyczna – intuicja w życiu codziennym.

Warsztaty przeznaczone są dla wszystkich zainteresowanych wykształceniem nowych zdolności, poszerzaniu świadomości, odkrywaniu potencjału mózgu i swojej psychiki. Nie wymagają wcześniejszego przygotowania, tylko otwartego umysłu na nieprzewidziane, gotowości na zmianę i chęci przekraczania granic.

Zapraszam serdecznie!

Termin I:  sobota, 9 kwietnia, 10.00-17.00

Miejsce: Warszawa

Zapisy: 012 389 31 48 (w godzinach wieczornych)

Cena: 180 zł

Termin II: sobota, 16 kwietnia, 10.00-17.00

Miejsce: Centrum Medycyny Naturalnej i Psychoterapii w Katowicach, ul. Kościuszki 19 (Szaman)

Zapisy: 32 257 15 90

Cena: 170 zł